IdeaPosit dateert en certificeert documenten en bestanden met behulp van moderne digitale technologie. Het moderne en betaalbare alternatief voor de traditionele depotakte.

idee vastleggen

idee beschermen

auteursrechten

i-depot

idepot

ccproof

Beschermen

Gemakkelijk je ideeën registreren en voorzien van een datumstempel

Datumstempel

Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel dat u een datumstempel geeft. Dit bewijst dat uw creatie op een bepaalde datum bestond. Het i-DEPOT geeft u geen (intellectueel) eigendomsrecht en biedt - net als een akte van de notaris - dus ook geen bescherming. Het is een eerste stap richting bescherming bij de ontwikkeling van een nieuw idee of creatie. Om uw i-DEPOT een betrouwbaar datumstempel te kunnen geven en om te kunnen garanderen dat de inhoud ervan niet werd gewijzigd na indiening, maakt BOIP gebruik van de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten

Voordelen van een idee vastleggen

Bewijs Het i-DEPOT geeft u een wettelijk bewijs waarop een datum staat. Geldig in heel Europa De geldigheid van het i-DEPOT bewijs staat vast voor de hele EU. Nuttig bij conflict Als iemand beweert dat hij uw creatie bedacht heeft, kan het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen. Niet duur

Veilig en betrouwbaar en krijgt een betrouwbaar datumstempel.

BrandMerk registratie merknaam

wereldwijd benelux merken patent

idee registreren. Patent. Copyrights.

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een goed idee voor een nieuw product en kiest ervoor het te ontwikkelen. Vlak voordat je klaar bent, brengt een concurrent eenzelfde soort product op de markt Het registreren van tekeningen, prototypen, foto's, etcetera levert een document op waarmee je kunt bewijzen dat je op die bewuste datum in het bezit was van bepaalde kennis. Het registeren kan bij de notaris of Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit bewijsstuk heeft echter geen directe werking tegenover andere partijen en je kunt er geen rechten aan ontlenen

ideeenregister claim copyright merken buro cc proof certificaat notaris depot auteursrecht

i-depot, idepot, je registreert je werk in een register, zoals IdeaPosit of CCProof, om aan te geven dat jij de eerste was met die creatie. Hierdoor kun je ook zonder publicatie bewijzen dat jij de eerste was die dat werk in bezit had

.

Het is verstandig om ieder document, waarvan je op een dag wellicht moet kunnen aantonen dat dit document jouw creatie en eigendom is, vast te leggen. Door het onbeperkt aantal documenten dat je kunt vastleggen met je CC Proof account, heb je de mogelijkheid om dit te doen.

Het kan hierbij gaan om: businessplannen, ontwerpen, radio- of televisieformats, juridische documenten, concepten voor nieuwe producten en diensten, bouwtekeningen, recepten, tekeningen, manuscripten, filmscripts, songteksten, audio, video, fotomateriaal, computersoftware, contracten, notulen van vergaderingen. You name it. Je kunt dus alles uploaden als het maar in de vorm van een PDF-bestand is. Lees hier meer over werken die door het auteursrecht idee vastleggen. beschermen

also visit ideaposit ideaposit.com deed deposit legal law protect copyright idee


Vanaf 20 juli 2020 verstrekken wij geen abonnementen meer, maar worden onze diensten alleen nog aangeboden via onze partners. Informeer bij uw jurist of notaris naar de mogelijkheden! Bestaande accounts blijven actief en uw gegevens gaan uiteraard niet verloren.

Met IdeaPosit kunt u 100% veilig uw ideeën vastleggen en dateren via digitale technologie

IdeaPosit dateert en certificeert documenten en bestanden met behulp van moderne digitale technologie. Het moderne en betaalbare alternatief voor de traditionele depotakte.
Met IdeaPosit legt u 100% veilig uw ideeën, ontwerpen, bouwtekeningen, bedrijfsplannen, blauwdrukken, scripts, prototypes, overeenkomsten, partituren, broncode, muziek, foto's, videobeelden - et cetera - vast.
IdeaPosit's gratis check kan op ieder moment in de toekomst aantonen dat een file in uw bezit was op de certificatie datum, én dat het sindsdien ongewijzigd is: een wettig bewijs met een datumstempel.

Hoe werkt het

STAP EEN:
SELECTEER EEN BESTAND

Met IdeaPosit kunt u elk type bestand op uw computer selecteren en certificeren. Er is geen restrictie aan type of grootte.

Belangrijk: bestanden worden niet geupload naar onze server! Wij hebben - in tegenstelling tot andere aanbieders - gegarandeerd geen inzage in uw documenten tijdens de certificatie fase!

STAP TWEE:
BEREKENING

IdeaPosit genereert Blockchain-achtige codes en sleutels van het geselecteerde bestand. De bestand-inhoud wordt met behulp van wiskundige formules geconverteerd naar unieke "meta data"; een digitaal DNA. De metadata (niet de bestandsdata zelf) wordt uiteindelijk naar onze server verzonden via een versleutelde HTTPS verbinding.

STAP DRIE:
ONTVANG CERTIFICAAT

IdeaPosit genereert na de verwerking eenmalig een zipfile met een certificaat plus het originele bestand. Bewaar deze zipfile op een veilige plek, deze wordt niet naar onze server gezonden! Deze zipfile - of het certificaat plus het originele bestand - kan op elk moment worden gebruikt om de originaliteit van het bestand aan te tonen.


Alle certificaten (niet de zipfiles of originele bestanden) zijn ook op uw account pagina terug te vinden. Certificaten kunnen zonder kosten worden gecheckt en bekeken via uw account pagina. Certificaat gegevens omvatten ondermeer: bestandsnaam, datum en tijd van verwerking (datumstempel), bestandsgrootte in bytes, unieke certificaat code en de naam van de registrant.

WAAROM IDEAPOSIT

VEILIG

IdeaPosit biedt een uiterst veilig proces voor het verwerken van privacy-gevoelige informatie. Wij hebben geen inzage in uw bestanden en de verbinding met onze server verloopt via een versleutelde HTTPS verbinding (groen slotje in uw browser-balk), zoals u gewend bent van bijvoorbeeld online bankieren.

VOORDELIG

IdeaPosit is een betaalbaar en concurrerend alternatief voor de traditionele depotakte én andere digitale service verleners. IdeaPosit is volledig gratis voor incidenteel persoonlijk gebruik en biedt aanvullend twee transparante abonnementen voor professioneel gebruik.

ALLE BESTANDEN, ELKE INHOUD

IdeaPosit ondersteunt alle bestandtypes voor Mac, PC en mobiele apparaten, inclusief alle documenttypes, programmeer-talen, media bestanden, applicatie-bestanden en archief types. u kunt geld en tijd besparen door een zipfile met meerdere documenten ineens te certificeren! Er zijn geen restricties aan type, grootte of inhoud.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

IdeaPosit is eenvoudig in het gebruik en de registratie kost slechts een minuut. IdeaPosit is getest met alle moderne browsers voor Mac, Windows en mobiel. We bieden een web app voor uw iOS en Android mobiele apparaten, maar adviseren om een laptop of PC te gebruiken voor het registreren van bestanden.

Wat onze klanten zeggen


* Prijzen excl. 21% BTW. Jaar-abonnement zonder automatische verlenging. Geen restitutie bij tussentijdse opzegging.

VEELGESTELDE VRAGEN

Ja! In een eventuele rechtszaak over auteursrechten is in beginsel elk bewijs geoorloofd. Een IdeaPosit certificering kan gelden als ondersteunend bewijs, maar het certificeren en dateren van een bestand via IdeaPosit bewijst niet zondermeer dat U de maker bent van het werk en het levert u niet automatisch auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht op. Auteursrecht ontstaat automatisch door het maken van een origineel werk.

Met het dateren en certificeren van bestanden via IdeaPosit kunt u uw bewijspositie versterken en kan ondersteunend bewijs leveren voor het tijdstip waarop het werk in uw bezit was, voor het geval dat u ooit in een (rechts)zaak verwikkeld raakt waarbij iemand anders beweert dat hij de maker van het werk is, in plaats van U.

Bezoek deze site voor meer informatie over EU auteursrecht: www.auteursrecht.nl

Auteursrecht - ook wel copyright genoemd - ontstaat automatisch door het maken van een origineel werk. Aan alleen het hebben van een idee kunt u geen rechten ontlenen. Daarom is een certificering door IdeaPosit extra belangrijk als u "slechts" een idee wilt vastleggen. Pas als u uw idee omzet in iets tastbaars (het "originele werk"), dan geldt het auteursrecht!

Auteursrecht beschermt bijvoorbeeld: een tekst, een kunstwerk, gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen, bouwwerken, apps en software.

u krijgt het auteursrecht automatisch op het moment dat u het werk maakt. u moet wel kunnen aantonen dat u als eerste het werk heeft gecreëerd. Datumregistratie via IdeaPosit kan als bewijsstuk dienen om aan te tonen wat u op een bepaalde datum in handen had. Als uw originele werk een niet-digitaal medium betreft zoals een schilderij, tekening of sculptuur, dan geldt ook een IdeaPosit certificering van een foto of een scan als bewijs.

Bezoek deze site voor meer informatie over EU auteursrecht: www.auteursrecht.nl

Auteursrecht krijgt u zonder kosten en de bescherming geldt wereldwijd. Bijna alke landen ter wereld, met een enkele uitzondering, confirmeren zich aan de verdragen van de World Intellectual Property Organisation. Dit betekent dat u in bijna alle landen van de wereld op dezelfde rechtspraak kan rekenen in het geval van het auteursrecht.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie Rijksoverheid: auteursrecht en naburige rechten en de WIPO website (Engels)

IdeaPosit biedt slechts een hulpmiddel om uw bestanden te dateren en op ieder moment aan te kunnen tonen dat u op certificatiedatum in het bezit was van het betreffende bestand. IdeaPosit biedt geen rechtsbijstand. Wel kunnen wij u vrijblijvend gespecialiseerde juristen en advocaten uit ons netwerk adivseren in het geval dat u daar behoefte aan heeft. Indien u een rechtsbijstand verzekering heeft (of deze wil afsluiten) overtuig uzelf er dan van dat geschillen omtrent auteursrecht door uw verzekering worden gedekt. In dat geval raden wij altijd aan om een beroep te doen op uw rechtsbijstandsverzekering.

U kunt een origineel bestand gratis valideren, maar u moet hiervoor wel in het bezit zijn van een (gratis) IdeaPosit account. Na inloggen kunt u op de Valideer pagina uw bestand(en) aanbieden. u kunt een bestand alleen valideren indien u in het bezit bent van het originele bestand én het bijbehorende IdeaPosit certificaat, bijvoorbeeld in de vorm van het zip-bestand gebruiken dat u tijdens het certificeren heeft ontvangen.

Op uw accountpagina vindt u onder de kop Certificaten een overzicht van al uw certificeringen. Dubbel-klik op een regel om het bijbehorende certificaat opnieuw te genereren en te downloaden. Het enige dat u nu nog nodig heeft om te kunnen valideren, is het originele bestand.

Op de eerste van elke maand wordt uw tegoed opnieuw aangevuld naar het aantal credits dat bij uw account hoort. Heeft u bijvoorbeeld een gratis account, dan ontvangt u op de eerste van elke volgende maand uw 3 gratis credits. Credits kunnen niet meegenomen worden naar een volgende maand.

IdeaPosit is een uitermate veilig systeem. Er worden GEEN bestanden geupload naar onze server. Wij hebben gegarandeerd geen inzage in uw bestanden! Alle bestanden die u aanbiedt om te certificeren blijven en verblijven op uw eigen computer. Hierdoor is IdeaPosit - in tegenstelling tot andere aanbieders van soortgelijke diensten - bijzonder geschikt voor het certificeren van privacy-gevoelig en vertrouwelijk materiaal. Technisch: IdeaPosit genereert file-hashes met behulp van het SHA3/Keccak-256 algoritme.

Lees alle veelgestelde vragen