IdeaPosit dates and certifies documents and files using modern digital technology, providing a digital certificate bearing a date stamp. A modern and affordable alternative to the traditional depot.

idee vastleggen

idee beschermen

auteursrechten

i-depot

idepot

ccproof

Beschermen

Gemakkelijk je ideeën registreren en voorzien van een datumstempel

Datumstempel

Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel dat u een datumstempel geeft. Dit bewijst dat uw creatie op een bepaalde datum bestond. Het i-DEPOT geeft u geen (intellectueel) eigendomsrecht en biedt - net als een akte van de notaris - dus ook geen bescherming. Het is een eerste stap richting bescherming bij de ontwikkeling van een nieuw idee of creatie. Om uw i-DEPOT een betrouwbaar datumstempel te kunnen geven en om te kunnen garanderen dat de inhoud ervan niet werd gewijzigd na indiening, maakt BOIP gebruik van de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten

Voordelen van een idee vastleggen

Bewijs Het i-DEPOT geeft u een wettelijk bewijs waarop een datum staat. Geldig in heel Europa De geldigheid van het i-DEPOT bewijs staat vast voor de hele EU. Nuttig bij conflict Als iemand beweert dat hij uw creatie bedacht heeft, kan het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen. Niet duur

Veilig en betrouwbaar en krijgt een betrouwbaar datumstempel.

BrandMerk registratie merknaam

wereldwijd benelux merken patent

idee registreren. Patent. Copyrights.

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een goed idee voor een nieuw product en kiest ervoor het te ontwikkelen. Vlak voordat je klaar bent, brengt een concurrent eenzelfde soort product op de markt Het registreren van tekeningen, prototypen, foto's, etcetera levert een document op waarmee je kunt bewijzen dat je op die bewuste datum in het bezit was van bepaalde kennis. Het registeren kan bij de notaris of Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit bewijsstuk heeft echter geen directe werking tegenover andere partijen en je kunt er geen rechten aan ontlenen

ideeenregister claim copyright merken buro cc proof certificaat notaris depot auteursrecht

i-depot, idepot, je registreert je werk in een register, zoals IdeaPosit of CCProof, om aan te geven dat jij de eerste was met die creatie. Hierdoor kun je ook zonder publicatie bewijzen dat jij de eerste was die dat werk in bezit had

.

Het is verstandig om ieder document, waarvan je op een dag wellicht moet kunnen aantonen dat dit document jouw creatie en eigendom is, vast te leggen. Door het onbeperkt aantal documenten dat je kunt vastleggen met je CC Proof account, heb je de mogelijkheid om dit te doen.

Het kan hierbij gaan om: businessplannen, ontwerpen, radio- of televisieformats, juridische documenten, concepten voor nieuwe producten en diensten, bouwtekeningen, recepten, tekeningen, manuscripten, filmscripts, songteksten, audio, video, fotomateriaal, computersoftware, contracten, notulen van vergaderingen. You name it. Je kunt dus alles uploaden als het maar in de vorm van een PDF-bestand is. Lees hier meer over werken die door het auteursrecht idee vastleggen. beschermen

also visit ideaposit ideaposit.com deed deposit legal law protect copyright idee

Terms and conditions

Terms and Conditions

Version 1.2, april 2018.

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of IdeaPosit‘s domains and websites.

IdeaPosit is located at: Gravin Juliana van Stolberglaan 31 - G345, 2263AB Leidschendam, The Netherlands

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use IdeaPosit‘s website if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreemgents: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing IdeaPosit’s website, you agreed to use cookies in agreement with the IdeaPosit’s privacy policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, IdeaPosit and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on IdeaPosit. All intellectual property rights are reserved. You may access this website for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions. This Agreement shall begin on the date hereof.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on our Website or thrue our service. You agree to protect and defend us against all claims that will rise from using our website and/or service. 

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

  • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
  • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
  • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
  • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

We will not be liable for any loss or damage of any nature.

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at contact@ideaposit.com.

Disclaimers for IdeaPosit

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. IdeaPosit does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (the IdeaPosit domains and websites), is strictly at your own risk. IdeaPosit will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website and/or service(s).

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

All references to laws, law enforcement and applicable laws is purely informative and should never be considered aclutal, complete or definitive. 

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent
By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.