IdeaPosit dates and certifies documents and files using modern digital technology, providing a digital certificate bearing a date stamp. A modern and affordable alternative to the traditional depot.

idee vastleggen

idee beschermen

auteursrechten

i-depot

idepot

ccproof

Beschermen

Gemakkelijk je ideeën registreren en voorzien van een datumstempel

Datumstempel

Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel dat u een datumstempel geeft. Dit bewijst dat uw creatie op een bepaalde datum bestond. Het i-DEPOT geeft u geen (intellectueel) eigendomsrecht en biedt - net als een akte van de notaris - dus ook geen bescherming. Het is een eerste stap richting bescherming bij de ontwikkeling van een nieuw idee of creatie. Om uw i-DEPOT een betrouwbaar datumstempel te kunnen geven en om te kunnen garanderen dat de inhoud ervan niet werd gewijzigd na indiening, maakt BOIP gebruik van de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten

Voordelen van een idee vastleggen

Bewijs Het i-DEPOT geeft u een wettelijk bewijs waarop een datum staat. Geldig in heel Europa De geldigheid van het i-DEPOT bewijs staat vast voor de hele EU. Nuttig bij conflict Als iemand beweert dat hij uw creatie bedacht heeft, kan het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen. Niet duur

Veilig en betrouwbaar en krijgt een betrouwbaar datumstempel.

BrandMerk registratie merknaam

wereldwijd benelux merken patent

idee registreren. Patent. Copyrights.

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een goed idee voor een nieuw product en kiest ervoor het te ontwikkelen. Vlak voordat je klaar bent, brengt een concurrent eenzelfde soort product op de markt Het registreren van tekeningen, prototypen, foto's, etcetera levert een document op waarmee je kunt bewijzen dat je op die bewuste datum in het bezit was van bepaalde kennis. Het registeren kan bij de notaris of Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit bewijsstuk heeft echter geen directe werking tegenover andere partijen en je kunt er geen rechten aan ontlenen

ideeenregister claim copyright merken buro cc proof certificaat notaris depot auteursrecht

i-depot, idepot, je registreert je werk in een register, zoals IdeaPosit of CCProof, om aan te geven dat jij de eerste was met die creatie. Hierdoor kun je ook zonder publicatie bewijzen dat jij de eerste was die dat werk in bezit had

.

Het is verstandig om ieder document, waarvan je op een dag wellicht moet kunnen aantonen dat dit document jouw creatie en eigendom is, vast te leggen. Door het onbeperkt aantal documenten dat je kunt vastleggen met je CC Proof account, heb je de mogelijkheid om dit te doen.

Het kan hierbij gaan om: businessplannen, ontwerpen, radio- of televisieformats, juridische documenten, concepten voor nieuwe producten en diensten, bouwtekeningen, recepten, tekeningen, manuscripten, filmscripts, songteksten, audio, video, fotomateriaal, computersoftware, contracten, notulen van vergaderingen. You name it. Je kunt dus alles uploaden als het maar in de vorm van een PDF-bestand is. Lees hier meer over werken die door het auteursrecht idee vastleggen. beschermen

also visit ideaposit ideaposit.com deed deposit legal law protect copyright idee

Visual artists: how IdeaPosit can help protecting your images

Visual artists: how IdeaPosit can help protecting your images

26069006_sAs visual artist you might want to share your work through publication, exhibition or by sharing on social media. You might want to send your portfolio to a prospect client. What you don't want is that your images show up anywhere on the web or in a magazine uncredited.

The copyrights law is very strict in regard to ownership and to the moment in time a work has been published or exhibited. In case of infringement you need to proof that you are the creator of the work, in which a IdeaPosit dating is a powerful tool. It might even be feasible to use IdeaPosit to date your work en then publish it on your own website or blog; or even on social media, to make it easier to proof that you are the rightful owner. The one who publishes first holds all the cards...  

Tips

IdeaPosit offers a tool to date and certify the files in your portfolio so you can proof at any moment in the future that these exact files were in your possession at that specific date and time.

Hre's a simple roadmap for using IdeaPosit as as visual artist.

  Add copyright meta data to your digital files. Modern digital cameras let you enter copyright meta data that is added to all your pictures "under water". This can ideally be your name or email address. Please consult your camera's user manual for instructions. Make sure that the date and time are also included in these meta "tags". If you are a designer who uses software like Photoshop or Indesign, consult the software manual to learn how to add copyright meta data to your exported image files.  

 Date and certify multiple digital files in one go - this can be done in two ways: 

1  Preferably: make a collage ("contact sheet") of multiple images. Applications like Photoshop and IrfanView (free) offer this functionality. This option let you use just one file and saves credits too!

2  Add multiple images to a zip file. This option is quick and easy, but might be considered a technically complicated way of proofing ownership when you have to defend your rights in court . Nevertheless.., dating and certification of a zip file remains a valid option (also see the following remark).

  Offer digital designs in their original file format. E.g. .PSD for a Photoshop file and .IDD for an Indesign file. 

  Put some thought in naming your files. Include your name and date/time in the filename . A filename like "image23.jpg" is surely less explanatory than "23_rob_johnson_04-21-2018.jpg"  

  Include the IdeaPosit certificate - or send the generated IdeaPosit zipfile - if you send your files to other people. Just as an extra copyright statement, and "warning".

Let's go!

Register your file through your  account page  and you'll instantly receive a zipfile with the both the original file and the generated IdeaPosit file certificate. The zipfile is created for your convenience; using or storing it is not mandatory. Keeping the original file and the corresponding certificate in a safe place is what counts. To keep images "browsable" it might be better not to use the zipfiles for that purpose.

If you store your files in the cloud or on a removable haddrive, then add the IdeaPosit certificates to that location.You can extract the certificates from the zipfiles, but also download the separate certificates from your account page, through the certificates history menu.


Photographer Harald Esposito says: "I store the IdeaPosit zipfles on a separate drive, in logically-named folders. Zipfiles are convenient enough for me, if i want to view the original photographs i know where to find them."


new-copyright-exif-richard-peters(pp_w768_h512)